Tien stappen om te doorlopen voordat je een animatie laat maken

Tien stappen om te doorlopen voordat je een animatie laat maken

het animatie artikel is terug. -nu elke week op dinsdag & donderdag!

Heb je besloten dat jouw bedrijf een animatie gaat aanschaffen? Loop eerst nog even de volgende punten af zodat voor zowel jou als ons alles duidelijk is.

1- Doel

Een animatie dient altijd deel te zijn van een groter proces; een strategie. Niet alleen het uiteindelijke doel van deze strategie moet duidelijk zijn; ook de functie van de animatie daarbinnen. Zo zou je bijvoorbeeld met een animatie de kijkers kunnen doorsluizen naar een online formulier. Het is ook het beste te zorgen dat het doel van de animatie meetbaar is. Dit kan je doen door bijvoorbeeld te kijken naar het aantal clicks van de animatie naar het formulier. Om de strategie te laten slagen, moet natuurlijk de kijker het formulier invullen en opsturen. je zal dus in het beste geval een aaneenschakeling van meetbare tussendoelen moeten krijgen om jouw strategie te laten slagen.

(lees meer over doel en strategie)

2- Cta

Waarom gebruiken wij media om ons doel te bereiken? omdat de doelen die wij willen bereiken niet door onze eigen actie kan worden bereikt, maar door die van derden; iemand anders zal ervoor tot een actie over moeten overgaan. De actie die moet worden genomen is de call to action.

(lees meer over cta)

De mensen die deze actie moeten ondernemen zijn je:

3- Doelgroep

Nauw verwant met het doel is je doelgroep. Zij zijn degene die jouw animatievideo moet aansporen een call to action te ondernemen waardoor het doel bereikt wordt. Wie zijn deze mensen? Hoe ga je ze bereiken? Wat moet je ze vertellen opdat ze bereidt zijn de cta voor jou te vervullen?

binnenkort toegevoegd: link naar...(lees meer over doelgroepbepaling)

4- Kernboodschap

De kernboodschap is in een zin waar de video over gaat: Als deze boodschap bij de doelgroep aankomt, zouden deze logischerwijze de cta moeten uit willen en kunnen; dus gaan uitvoeren.

binnenkort toegevoegd: link naar...(lees meer over je kernboodschap)

5- Type Video

Uit het doel en de kernboodschap komt een logische keuze voor een type animatievideo. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een explanimation, een projectbeschrijving of een new media campagne of een video-pitch.

binnenkort toegevoegd: link naar...(over types animatie video)

6- Medium

Het medium is je primaire keuze voor hoe de video bij je doelgroep terecht zal komen. Een optie is bijvoorbeeld een facebook advertentie. In zo een omgeving zal je dus ook weer extra aandacht aan je begin seconden moeten wijden, zodat mensen tijdens het voorbij scrollen stoppen en eventueel het geluid aanzetten.

binnenkort toegevoegd: link naar...(waar je op moet letten bij animatie voor facebook advertenties, instagram etc)

7- (visuele)stijl/Tone of voice

De stijl en tone of voice zal vooral volgen uit de doelgroep en in welke hoedanigheid jij ze te woord wilt staan. Vaak is het hier nuttig om met de doelgroep in discussie te gaan over wat ze verwachten en prettig vinden.

binnenkort toegevoegd: link naar...(de gevolgen van stijl op de kijker)

bekijk enkele visuele stijlen in de portfolio van video-ninja

8- Wel/geen geluid/muziek/stem

Uit deze stijlkeuze en het gekozen medium zal ook blijken of en hoe geluid, muziek en een eventuele vertelstem nodig zijn.

binnenkort toegevoegd: link naar...(de kracht van muziek/ geluid etc)

9- Hergebruiksmogelijkheden

Bij het maken van deze laatste keuze is het natuurlijk ook belangrijk om te overwegen wat voor impact deze heeft op de hergebruiksmogelijkheden. Mogelijk kan je natuurlijk een animatie gebruikt als facebook advertentie ook een keer linken in je nieuwsbrief, hem op je website zetten, of opknippen en of instagram plaatsen.

binnenkort toegevoegd: link naar...(10 manieren waarop je een animatie kan hergebruiken)

10- communicatiemiddelen voor feedback

Een laatste punt is het overwegen van de wijze waarop, en de kanalen die je zal gaan inzetten bij het krijgen van feedback. Hoe ga je bijvoorbeeld om met negatief commentaar? Het is handig om een paar standaard wijzen van handelen van tevoren te bedenken, waarbij je de klanttevredenheid en de perceptie van mensen die meelezen steeds in het oog houdt.

binnenkort toegevoegd: link naar...(hoe ga je om met negatieve feedback op je video?

-

Na het doorlopen van deze 10 punten, is je animatie gedoemd een groot succes te worden. Lastig, want dat gaat je natuurlijk veel extra werk op. Niet helemaal zin daarin? Bekijk dan deze x punten waarmee een animatie video je werk kan besparen.

binnenkort toegevoegd: (link)

bekijk de animatie opties van video-ninja


No Comments Yet.

Leave a comment