een Doel voor je Bedrijfs Animatie Video

een Doel voor je Bedrijfs Animatie Video

dit artikel is onderdeel van: tien-stappen-om-te-doorlopen-voordat-je-een-animatie-laat-maken/
(onderdeel1, doel)

Het definiëren van een doel bij een bedrijfs animatievideo is belangrijk; niet alleen voor jezelf, maar ook voor ons als uitvoerders. Soms wil één van beide partijen vergeten dat wij meer willen dan alleen iets moois maken; een bedrijfsanimatie moet ook het bedrijf helpen! Door samen doelen te bespreken voorkomen wij dat er misverstanden ontstaan, en kunnen we samen naar het beste resultaat streven.

Strategie

Een animatie zal bijna altijd een doel hebben dat past binnen een overkoepelend doel; zeg maar een strategie. Het is verstandig om de functie van de animatie binnen deze overkoepelende strategie te benoemen, en daarnaast de strategie voor alle partijen duidelijk te hebben. Hierbij is het verstandig in het oog te houden dat een animatie op zich de strategie niet zal kunnen bewerkstelligen als andere key componenten missen.

Als het gaat om animatie zijn er eigenlijk vier Strategieën waarbinnen zij een plaats kunnen hebben:

1- Sales funnel

Alles waarbij het uiteindelijke gevolg een verkoop of afname van een bepaald product (kan een gratis service zijn) door de doelgroep is, is een sales funnel strategie. Animatie kan binnen dit proces bijna elke stap uitvoeren: ze kan als doel hebben dat de potentiële klant kennis te laten maken met het product. Ze kan mensen voorlichten over de voordelen en winsten ervan. Ze kan mensen wijzen op een goed aanbod of een ‘reclameactie’. En ze kan klanten die tot aankoop zijn overgegaan bedanken, en vragen om bijvoorbeeld een recensie te laten schrijven of feedback op het product te geven. Maar ook leads naar je website, inschrijvingen op je nieuwsbrief, het delen van (met animatie eventueel anoniem gemaakte) klantverhalen, aanzetten tot meer informatie vergaring kunnen via animatievideo ingevuld worden.

2- Klant Communicatie

Dit is een strategie die moet leiden tot (beter) voorgelichte en/of tevreden klanten. Een animatie zal hier vaak een stukje communicatie over nemen dat vaak herhaald moet worden en onderhevig is aan misverstanden of onvolledigheid omdat bijvoorbeeld jouw representative hem bij elke klant precies moet herhalen. Vaak kan het jouw en je klant tijd schelen, en zelfs zonder verdere afspraak via mail of online gekeken worden. Natuurlijk blijft het zaak om te checken bij de klant of alle informatie aangekomen en begrepen is. Men kan animatie ook gebruiken om klanten uit te nodigen een recensie te schrijven of feedback te geven. Of om op een leuke manier contact te leggen met een oude klant.

3- Interne communicatie

Animatie kan ook goed ingezet worden binnen grotere bedrijven, wanneer informatie moet worden overgebracht op collega’s. Hierin kan een animatie bijvoorbeeld een licht moment in een presentatie zijn. Of in een online naslagwerk de functie van 1-sheet samenvatting tot zich nemen. Of, een animatie kan deel uitmaken van een bedrijfs procesbeschrijving dat moeilijk te onthouden is. Een tweede overkoepelend doel dat zo binnen bestek valt is is de verbetering en tijdsbesparing van de educatie van personeel.

bekijk een voorbeeld van een interne bedrijfscommunicatie animatie:

4- Investeerders/ fondsenwerving

Heb je een jong bedrijf dan is je eerste product misschien nog niet eens ontwikkeld. Via een animatie-pitch kunnen potentiële investors of crowdfunders hun interesse opgewekt worden, en een toekomstvisie van de wereld met het nieuwe product kan zo tastbaar gemaakt worden. Men kan met animatie ook de mogelijkheden en visualisatie tonen van een nog te ontwikkelen product.

Meetbaar maken

Verder is het natuurlijk belangrijk af te spreken hoe de doelen gemeten kunnen worden. Online is dit vaak te bewerkstelligen door bijvoorbeeld het aantal kliks op de klink in de video bij te houden. Bij video-ninja vinden we het prettig als doelen SMART

(link naar wat SMART doelen volgt)

zijn, en dat ook het proces voor en na de animatie zelf kan worden gemeten.

Iteratie

Tenslotte rest de vraag, wat te doen als de bedrijfsanimatie zijn doelen niet haalt? Bij video-ninja geloven wij in iteratie;

(link naar wat iteratie is volgt)

aanpassingen tijdens het proces om zo tot het beoogde doel te komen. Een enkele keer zal een iteratie nog gepleegd moeten worden nadat de animatie geleverd is, omdat wij zien dat hij zijn beoogde resultaten niet haalt. Hoeveel iteraties bij het project horen moeten wij natuurlijk altijd van tevoren afspreken.
bekijk de animaties van video-ninja

ga door naar onderdeel2: CTA

No Comments Yet.

Leave a comment